Vägledning - TAROT


Vad har man tarotkort och oraclekort till? Beroende på vem du frågar så får du olika svar.

Jag använder dessa vägledningskort som inspiration och reflektion. Det kan vara en spegling av en situation där jag behöver nya perspektiv. De kan guida och stödja i tanke- och känslomässiga processer. De kan också vara ren inspiration till kommande projekt. 

Att använda "vägledningskort" är som att ha ett samtal med hjärtat, själen och det omedvetna inom oss - att med hjälp av kortens symbolik komma i kontakt med sin egna källa av kunskap och varsevarande. Det sägs ju att vi redan har alla svaren inom oss men ibland behöver vi bolla med varandra och/eller med korten för att nå dessa svar inom oss.

Tror jag att korten kan förutspå framtiden? Nej det tror jag inte. Jag tror att korten kan visa på riktning, möjlighet och inspiration gällande "ämnet och frågan här och nu". Men beroende på dina egna beslut, andras påverkan i ditt liv samt saker som sker runt omkring som du ej kan kontrollera, så finns det alltid flera alternativa möjligheter. "Du är chauffören i din bil - men du styr inte hela trafiksituationen".

Vill du boka en "läsning/reading" där jag tolkar korten som avser din fråga, så hör av dig för upplägg och pris. Vi stämmer av ditt önskemål, jag lägger och tolkar vägledningskorten (Tarot & Oracle) anpassat till frågan. Därefter mailar jag ett foto på korten i din läggning samt tolkningen i text eller som ljudmeddelande.