KLASSER 2024

Soundhealing & Breathwork 

Andrummet, Vaggeryd - 2024

Söndag 11/2  kl 17:00-18:30

Boka hos Andrummet i Vaggeryd på Boka.se


Soundhealing & Yoga
FlowYoga, Jönköping - 2024


Fredag 19/1 kl 16:30-18:00

Fredag 9/2 kl 16:30-18:00

Fredag 15/3 kl 16:30-18:00

Fredag 12/4 kl 16:30-18:00

Fredag 17/5 kl 16:30-18:00 

Bokas här: https://www.timecenter.se/flowyogajonkoping/


Soundhealing & Silent Yoga 

Nikali Yoga, Huskvarna - 2024

Lördag 27/1 kl 10:00-12:00

Lördag 4/5 kl 10:00-12:00

Boka här: https:://www.timecenter.se/nikali/


KAP & Gong
Nikali Yoga, Huskvarna - 2024

Varmt välkommen på en ljuvlig dag där du får djupdyka in i energins värld med KAP och soundhealing. Vi börjar morgonen med en avslappnande soundhealing och fortsätter sedan dagen med en KAP-session för att aktivera din livsenergi!

Vad är KAP? KAP står för Kundalini Activation Process och är en direkt energiöverföring med syfte att expandera ditt medvetande och väcka din inre livskraft. Du kan komma närmare din intuition och ditt sanna jag. Under klassen ligger du ner på en yogamatta och slappnar av och blundar. Hög musik spelas och facilitatorn berör olika chakra- och meridianpunkter (energicentrum) på kroppen för att aktivera energin. 
Du kan uppleva spontana rörelser, emotionella releaser, visioner, färger och känna dig djupt grundad i dig själv. KAP är "the path of surrender", du får bara så mycket energi som du är redo att ta emot och det är ett väldigt tryggt och säkert sätt att uppleva kundalinienergin. Ingen tidigare erfarenhet behövs. 

Vad är Soundhealing? Soundhealing med kristallskålar leder oss in i fysisk och mental avslappning där kroppens självläkande förmåga aktiveras. Tonerna och frekvenserna balanserar vår energikropp och stärker kontakten med vårt sanna jag. Vilket kan märkas i form av en tydligare intuition och ett expanderat medvetande. Bergskristall som skålarna är gjorda av har förmågan att förstärka energi i ett rum samt balansera vår subtila energikropp med dess chakran/energicenter. En fin förberedelse inför KAP.

Hållpunkter för dagen:

Start 9:30 - Breathwork - Soundhealing - Fika - KAP - Avslut ca 13:30 

KAP facilitator Marie Petersson och soundhealer Camilla Wahlstedt håller ett tryggt space för dig under dagen.
KAP passar inte för dig som: * Har epilepsi * Är gravid i tredje trimestern * Har haft en psykossjukdom * Är under 16 år

Boka: https://peach.nu/activities/aR8XWYC1qVYv0clM5SwA<br>
Fly Yoga kurs - 2024

Jönköpings Livsstilscenter, Hovslätt

4 st måndagar - nya datum kommer till våren 

Tid: kl 18:00-19:00

Kurspris: 900 kr 

Senaste anmälningsdag:

Bokas här: https://www.timecenter.se/jonkopinglivsstilscenter