SOUNDHEALING

SVÄVANDE SOUNDHEALING

Ljud är energi i vibration
Vi är energi varelser i ständig vibration
Vi påverkas av ljud och vibrationer.
"Future medicine will be the medicine of frequencies" - Albert Einstein

Boka din privata Svävande Soundhealing - helt för dig själv eller tillsammans med någon som du vill dela upplevelsen med. Dessa sessioner (60 min) är för 1-2 st deltagare. Boka genom att maila: yogalovegong@hotmail.com

Att sväva i luften i stora silkesgungor som omsveper hela dig, till toner och vibrationer från olika soundhealing instrument såsom Gongar, klangskålar, vindspel, trumma och Solfeggiopipor är en ljuvlig nästan obeskrivbar upplevelse. Vibrationerna sveper om hela dig och kommer åt varje liten del av din kropp, på ett sätt som inte är möjligt när du ligger ned på golvet. Känslan av lätthet i kroppen, att släppa jordens gravitation - att sväva i gungan får en helt ny dimension tillsammans med soundhealing.

Effekter av Soundhealing:

  • aktiverar vårt parasympatiska nervsystem, vilket minskar stresspåslag
  • vibrationerna påverkar cellerna och aktiverar vår självläkande förmåga
  • saktar ned vår andning, vilket bidrar till lugn och ro
  • lugnar sinnet, hjärnvågorna saktas ned
  • frigör energimässiga blockeringar
  • förbättrar flödet av livsenergi/Qi/Prana

Exempelvis frigörs vissa hormoner (dopamin och oxytocin) och i neurologisk forskning har det bevisats att musik minskar stress, påverkar vårt humör samt väcker vår kreativitet. Visste du att vi även tar upp ljud och vibrationer via vår hud? Ett exempel på soundhealing inom skolmedicinen är när man använder sig av ultraljud (stötvågor) för att spränga sönder njursten.

Vi kan bli obalanserade av stress, livsstil, relationer och av livets omständigheter. Vi vet att stress är en konstaterad bakomliggande orsak till både psykisk ohälsa och fysisk smärta. Obalans innebär att vi ej vibrerar i rätt frekvens, disharmoni uppstår i den fysiska kroppen, i sinnet, i hjärtat (våra känslor) och i energi-kroppen. Varje organ har dessutom en egen frekvens i kroppen. Vi behöver således olika ljud och vibrationer för att vibrera optimalt = för att vara i harmoni.

Gongar, klangskålar/singingbowls, trummor, vindspel och Solfeggiopipor erbjuder "en kraftfull & ljuvlig medicin". Vibrationerna aktiverar alla celler i vår kropp och rör sig med lätthet i kroppen som till stor del består av vatten. Soundhealing (ljudterapi) verkar bortom vårt sinne, bortom logik och bortom "görandet". Du behöver inte göra någonting förutom att slappna av och ta emot ljuden och vibrationerna. De positiva effekterna är lika verksamma oavsett om du är vaken eller somnar under en soundhealing session.