ENERGI TRANSFORMATION

YOGA


Yoga betyder "att förena, föra samman" och syftar till att skapa en balans mellan kropp, sinne, hjärta/själ. Kropp och sinne möts via rörelser, andningsövningar och meditation.

Mitt mål är att vi alla ska känna att yogan är vår egen. Det finns ingen utanför dig som känner din kropp som du själv gör. Du väljer de yogatekniker som passar dig här och nu och du tar ansvar för din hälsa och din yogapraktik.      

"Hur ankrar Yogan i mig... vad upplever jag i detta energiarbete... hur hjälper dessa tekniker mig och hur påverkar de mitt välbefinnande och min vardag"?

Min uppgift som yogalärare är att hålla space under yogaklassen och att anpassa den för gruppen och energin just den dagen - så att du får möjlighet att uppleva yoga = föreningen mellan kropp-själ-sinne-hjärta. Jag delar med mig av yogans tekniker och guidar dig - du utforskar, integrerar och bygger upp "din egen yogaverktygslåda". 

Mina yogaklasser baseras på mina 19 års erfarenheter som yogalärare och bygger på glädje, upptäckarlust och medveten närvaro. Jag uppmanar till upplevelsen av att använda och transformera sin energikropp. Jag bjuder in dig att vara närvarande i fysiska rörelser/positioner, i meditation, i andningsövningar samt när vi chantar mantran. 

Mina yogaklasser och kurser har olika teman/fokus och avslutas med djup-avslappnande Soundhealing, ofta med Gongar och/eller i kombination med klangskålar, solfeggiopipor och andra terapeutiska soundhealing-instrument. Mina yogaklasser baseras på de yogaformer som jag själv praktiserar och som jag har utbildat mig inom:

  • Kundaliniyoga
  • Yinyoga
  • Acuyoga (yoga & akupressur i kombination)
  • Ashtangayoga
  • Gongyoga
  • Yoga Nidra
  • Meditation
  • Breathework/andningsövningar
  • Gongbad & Soundhealing

Yogans tekniker sägs kunna balansera hormonsystemet, stärka kroppen, lugna nervsystemet, släppa på spänningar i kroppen, frigöra känslomässiga blockeringar samt öka flödet av och tillgång till vår livsenergi beskrivet som prana/Kundalini/Qi/Ki... kärt barn har många namn. Dessa tekniker kan ge ökad självkännedom, en bättre balans i vardagen i "kropp - sinne - själ" samt en tydlighet kring den egna kraften och potentialen som finns bortom stress, känslokaos och tankesnurr.