"ENERGIARBETE"

YOGA"Hur ankrar Yogan i mig... vad upplever jag... hur hjälper den och påverkar mitt liv och välbefinnande"?

Mitt mål är att vi alla ska känna att yogan är vår egen. Det finns ingen utanför dig som känner din kropp som du själv gör. Du väljer vilka yogatekniker du gör till dina och du tar ansvar för din hälsa och din yogapraktik.      

Min uppgift som yogalärare är att hålla space under yogaklassen, så att alla får möjlighet att uppleva yoga = föreningen mellan kropp-själ-sinne-hjärta. Jag delar med mig av yogans tekniker och guidar dig - du utforskar, integrerar och bygger din egna yogaverktygslåda baserat på de yogatekniker som du behöver just nu. Min uppgift är även att anpassa yogaklassen för gruppen och energin just den dagen. 


Mina yogaklasser baseras på mina 19 års erfarenheter som yogalärare och bygger på glädje, upptäckarlust och medveten närvaro. Att vara närvarande i våra fysiska rörelser/positioner, i vår meditation, i våra andningsövningar och när vi chantar mantran. 

Mina yogaklasser baseras på de yogaformer som jag själv praktiserar och som jag har utbildat mig inom:

  • Kundaliniyoga
  • Yinyoga
  • Acuyoga (yoga & akupressur i kombination)
  • Ashtangayoga
  • Gongyoga
  • Yoga Nidra
  • Meditation
  • Breathework/andningsövningar
  • Gongbad & Soundhealing

Dessa yogatekniker kombineras med olika varianter av Pranayamas/Breathework (andningstekniker) och meditationer. I respektive klassbeskrivning framgår vilket tema/fokus som klassen eller kursen har. 

Mina yogaklasser avslutas med djup-avslappnande Soundhealing, oftast med Gongar och ibland i kombination med klangskålar, solfeggiopipor och andra healing-instrument.  

Yogans tekniker sägs kunna balansera hormonsystemet, stärka kroppen, lugna nervsystemet, släppa på spänningar i kroppen, frigöra känslomässiga blockeringar samt öka flödet av och tillgång till vår livsenergi beskrivet som prana/Kundalini/Qi/Ki... kärt barn har många namn. Dessa tekniker kan ge ökad självkännedom, en bättre balans i "kropp - sinne - själ" samt en tydlighet kring den egna kraften och potentialen som finns bortom stress, känslokaos och tankesnurr.

MEDITATIONMeditation handlar om att vara uppmärksam i nuet, utan att störas av yttre eller inre distraktion. Tankar kommer och går och det handlar om att notera det du upplever, känner och tänker, här och nu - utan att analysera eller döma. Att låta tankarna ha sin process och samtidigt ankra i sitt andetag, i ett varsevarande.

Regelbunden meditation sägs öka din kreativitet, din livsglädje och ditt välmående. Forskning har dessutom visat att meditation kan hjälpa mot stress, depression och ångest.

Det finns många olika tekniker, som alla har samma syfte - att flytta fokus från det som "rusar på" runt omkring oss - för att komma i kontakt med sina sinnen, sitt innersta väsen och det som kan benämnas som varsevarande. 

Meditation kan vara ett inre fokus där man fokuserar på att lyssna på och connecta med kroppen. Det kan vara ett yttre fokus, exempelvis 5 minuters upplevelse av  en vacker tavla, där man fokuserar på att ta in färgerna i tavlan, hur färgerna blandas och tonar in i varandra, linjer, former, strukturer... att notera hur dina sinnen påverkas av tavlan, vad får du för associationer, känslor och upplevelser när du betraktar - att vara fullständigt närvarande i just den stunden. Det kan likaväl vara att stå och diska och vara fullt uppmärksam på vattnet mot huden, doften av diskmedlet, den visuella upplevelsen av löddret, ljudet av skramlande porslin i diskbaljan - alla uppmärksamhet på "här och nu" utan annan distraktion.

"Meditation is sometimes like taking a mental shower"