Breathwork & Meditation

Breathwork & Meditation

Breathwork - Pranayama


The practice of mindfulness is very simple.

You stop, you breathe and you still your mind.

You come home to yourself so that you can enjoy the here and now in every moment.

- Thih Nhat Hanh


Breathwork (inom Yoga kallad Pranayam) är andningsövningar och tekniker med syfte att förbättra sin fysiska, mentala, emotionella och energimässiga hälsa. Det finns många olika tekniker som lär oss att andas medvetet för att må bättre och nå vår egna inneboende kapacitet.

I vår vardag andas vi ca 20 000 andetag, oftast utan att tänka på hur. Ofta är dessa andetag grunda, snabba och ibland andas vi nästan inte alls för att prestera i stunden och "hinna med allt". 

När vi är stressade eller känner oro så tar vi omedvetet korta, grunda andetag istället för de välgörande långsamma och djupare andetagen. Djupa andetag hjälper kroppen att slappna av, det sänker vår puls, lugnar ett oroligt sinne, stimulerar vår vagusnerv samt att det är motorn till ett friskt och fungerande lymfsystem. Med långa djupa andetag så aktiverar vi vårt parasympatiska nervsystem som tar kroppen till viloläge. I och med det så lugnas hjärtverksamheten och blodtrycket sjunker, stressen minskar, oxytocinhalterna ökar (kroppens må-bra hormon), matsmältningen stimuleras och kroppens återhämtning samt självläkande förmåga gynnas.

Breathwork används både av elitidrottsmän som vill förbättra sina resultat samt av var och en som vill nå förbättrad hälsa och ökad harmoni i livet. Andetaget har vi alltid med oss och det är vårt snabbaste och mest kraftfulla verktyg för att förändra våra tankar, våra känslor och vår energi. Några effekter av breathwork:

  • Bättre förmåga att hantera stress, oro och ångest
  • Bättre förmåga att slappna av och förbättra din sömn
  • Förbättrat fokus och förmåga till närvaro
  • Mer livskraft, harmoni och positiv energi

Under en breathwork session kan du uppleva fysiska sensationer, t ex hjärtklappning, yrsel, stickningar i händer, ansikte, eller andra kroppsdelar. Händerna kan krampa, det kallas "tetany" på engelska och sker oftast om du har magnesium- eller kalciumbrist. Det är ofarligt och övergående.

Känns något obehagligt, återgå till din vanliga andning, tills det avtar. Lyssna på din kropps signaler - kroppen vet hur den ska hantera det.

Breathwork kan väcka intensiva känslor och minnen. Känslor som inte har blivit uttryckta, fastnar i kroppen och skapar stagnationer. Ju mer vi trycker undan våra känslor, ju tyngre känns det, vi blir nedstämda och kan tappa livsgnistan. När vi jobbar med breathwork kan undantryckta känslor (stagnerad energi) få möjlighet att börja röra på sig och att lämna kroppen. 

Meditation


"Meditation is sometimes like taking a mental shower."

"Meditation is a method to transform the mind."

"Meditation is the practice of remembering who you are."

"Quiet the mind and the soul will speak."


Meditation handlar om att vara uppmärksam i nuet, utan att störas av yttre eller inre distraktion. Tankar kommer och går och det handlar om att notera det du upplever, det du känner och det du tänker - här och nu, utan att analysera eller döma. Att låta tankarna ha sin process bortom din uppmärksamhet och ankra i ett varsevarande.

Regelbunden meditation sägs öka din kreativitet, din livsglädje och ditt välmående. Forskning har dessutom visat att meditation kan hjälpa mot stress, depression och ångest.

Det finns många olika tekniker, som alla har samma syfte - att flytta fokus från det som "rusar på" runt omkring oss - för att komma i kontakt med sina sinnen, sitt innersta väsen och det som kan benämnas som varsevarande.

Meditation kan vara guidad eller tyst. Det kan vara ett inre fokus där man lyssnar på och kommer i kontakt med kroppen. Det kan vara ett yttre fokus, exempelvis 5 minuters upplevelse av en vacker tavla, där man fokuserar på att ta in färgerna i tavlan, hur färgerna blandas och tonar in i varandra, linjer, former, strukturer... att notera hur dina sinnen påverkas av tavlan, vad får du för associationer, känslor och upplevelser när du betraktar - att vara fullständigt närvarande i just den stunden. Det kan likaväl vara att stå och diska och vara fullt uppmärksam på vattnet mot huden, doften av diskmedlet, den visuella upplevelsen av löddret, ljudet av skramlande porslin i diskbaljan - fullständig uppmärksamhet på "här och nu" utan annan distraktion.